Liên hệ

Dễ dàng tạo và chỉnh sửa các trường của form liên hệ bằng phần từ Form.

Khi người dùng submit form liên hệ, hệ thống wevina sẽ gửi email để thống báo cho bạn.

 

Lưu ý: Ngoài email mà bạn đã đăng kí tài khoản, bạn có thể thiết lập bất kì email nào để gửi thông báo cho mình.

Họ và tên *
Email *
Nội dung *
Vui lòng nhập mã xác nhận

Lưu ý: Dấu * là trường bắt buộc nhập. Không nên nhập mật khẩu trong forms vì có thể bị đánh cắp!